qrcode

Your Lubricants Solution

Menu

Awards

2019

 

Circle of Excellence Award 2017-2018
 • ได้รับรางวัล Distributor Excellence Award IL Program Execution
   

2017

 91 ISO9001 rgb 180

ISO 9001 : 2015

 

• ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
   ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรอง
   TUV SUD Asia Pacific เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
• ใบรับรองเลขที่ TUV100 11 3707
 159339  

2016

   
   

2015

   
   

2014

   
   

2013

Circle of Excellence Award 2012-2013
 • ได้รับรางวัล กลุ่ม B หัวข้อ Grease Thunder

DSC06958
 • ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2557

2012

 

2012 POP Excellent Award
 • บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรม 2012 POP Excellent Award

 

เฮยรบรางวล POP Award 26-04-56
 • คุณพิภัช อึ้งประภากร (ผู้บริหาร) ได้รับมอบรางวัล โดย คุณเป็ง-อัน แยบ (ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

2011

circle-of-excellence-2012
Circle of Excellence Award 2011
 • ได้รับรางวัล กลุ่ม B หัวข้อ SHC Thunder

 

IMG 1056
 • ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศ กัมพูชา ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2555

2010

Circle of Excellence Award 2010
 • ได้รับรางวัล กลุ่ม B หัวข้อ Mobil 1 LCC

 

3-D 6
 • ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัลที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2554

2009

 

Circle of Excellence Award 2009
 • ได้รับรางวัล กลุ่ม Bหัวข้อ Power Quest
DSC01536
 • ผู้บริหาร ฯ ได้เดินทางไปรับรางวัล ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553
Ultimate Performances
 • ได้รับรางวัล Ultimate Performance towards the growth of Mobil 1 sales  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

2008

Circle of Excellence Award 2008
 • ได้รับรางวัล กลุ่ม A

 

301
 • ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัล เมื่อวันที่ 16-19 เมษายน 2552 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน