Circle of Excellence Award 2017-2018 Circle of Excellence Award 2017-2018

2019


Circle of Excellence Award 2017-2018

ได้รับรางวัล Distributor Excellence Award IL Program Execution

Circle of Excellence Award 2012-2013

2014


Circle of Excellence Award 2012-2013

ได้รับรางวัล กลุ่ม B หัวข้อ Grease Thunder

Circle of Excellence Award 2012-2013

ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2557

2012 POP Excellent Award

2013


2012 POP Excellent Award

บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรม 2012 POP Excellent Award

2012 POP Excellent Award

คุณพิภัช อึ้งประภากร (ผู้บริหาร) ได้รับมอบรางวัล โดย คุณเป็ง-อัน แยบ (ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

Circle of Excellence Award 2011

2012


Circle of Excellence Award 2011

ได้รับรางวัล กลุ่ม B หัวข้อ SHC Thunder

Circle of Excellence Award 2011

ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศ กัมพูชา ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2555

Circle of Excellence Award 2010

2011


Circle of Excellence Award 2010

ได้รับรางวัล กลุ่ม B หัวข้อ Mobil 1 LCC

Circle of Excellence Award 2011

ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัลที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2554

Circle of Excellence Award 2009

2010


Circle of Excellence Award 2009

ได้รับรางวัล กลุ่ม Bหัวข้อ Power Quest

Ultimate Performances

Ultimate Performances

ได้รับรางวัล Ultimate Performance towards the growth of Mobil 1 sales เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

prapakorn oil

ผู้บริหาร ฯ ได้เดินทางไปรับรางวัล ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553

Circle of Excellence Award 2008

2009


Circle of Excellence Award 2008

ได้รับรางวัล กลุ่ม A

prapakorn oil

ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัล เมื่อวันที่ 16-19 เมษายน 2552 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน