2563

วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 สถานที่ : ร้าน ส.แสงรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ จ.นครปฐม กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 8 สิงหาคม 2563 สถานที่ : ร้านดำเนินอะไหล่ยนต์ จ.ราชบุรี กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 สถานที่ : อู่หนองหญ้าไซศูนย์ล้อ จ.สุพรรณบุรี กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2563 สถานที่ : ร้าน จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ จ.สุพรรณบุรี กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 6 มิถุนายน 2563 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ ที.เอ.แอดวานซ์ เอนเนอร์จี กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และ จับฉลากลุ้นรับรางวัล
วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ วัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน จ.สมุทรสาคร กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และจับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 สถานที่ : ปั้มเอสโซ่ น้ำมันเพชรเกษม กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และจับฉลากลุ้นรับรางวัล
วันที่ : 9พฤษภาคม 2563 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ สหชัชวาลเซอร์วิส กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และจับฉลากคูปองลุ้นรับรางวัล
Mobil Express ปิยะภัทร วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 กิจกรรม : จับฉลากคูปองรับรางวัล
Mobil Days สิรินธรคาร์เซอร์วสิ วันที่ 11 มีนาคม 2563 กจกรรม : จับฉลากคุปองรับรางวัล
Mobil Express แจสมินออยล์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม : จับฉลากคูปองรับรางวัล
Mobil Days นิรันดร์เบนซ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม : จับฉลากคูปองลุ้นรับรางวัล
สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ลานองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
ทำบุญบริษัทประภากรออยล์ จำกัด และ กินเลี้ยงปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2563 กิจกรรม ทำบุญตักบาตร กินเลี้ยง และจับฉลากของรางวัล
กิจกรรมงานวันเด็ก ณ ตลาดธันยา วันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรม : แจกทุนการศึกษา ไอศครีม น้ำดื่ม และของรางวัลมากมาย