2560

วันที่ 18 มีนาคม 2560 สถานที่ รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร อาจารย์มาศ  เคหาสน์ธรรม หัวข้อ เปิดบ้านรับทรัพย์
วันที่ 17 มีนาคม 2560 สถานที่ รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร อาจารยืมาศ  เคหาสน์ธรรม หัวข้อ เปิดบ้านรับทรัพย์
วันที่ : 22 มกราคม 2560 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมพิเศษ : พนักงานบริษัทฯ ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) พร้อมจับฉลากของขวัญปีใหม่
วันที่ : 14 มกราคม 2560 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด เป้นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ตลาดธันยา  ต.อ้อมใหญ่  อ.สามพราน  จ.นครปฐม กิจกรรมพิเศษ : แจกทุนการศึกษา , แจกจักรยาน , เลี้ยงขนมแก่เด็กๆที่มาร่วมงาน