2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ร้านทองไพฑูรย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ร้านเปโตรอะไหล่ยนต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ร้านตั้งคุ้งเซ้งอะไหล่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ร้าน จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม สปริงส์ฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี
วันที่ 24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม
วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ร้าน ส.สัฒฤทธิ์ยนต์ ต.คลองโยง .พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ร้าน เอสทู ออโต้พาร์ท ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธ กับทางสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ณ สนามไดร์ฟกลอฟ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่นให้กับน้องๆนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน ชะ้น ปวช.2 และ ปวช.3 จำนวน 60 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จ.กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ให้กับน้องๆนักเรียนแผนกช่างยนต์และช่างกลโรงงาน ชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 จำนวน 120 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จ.กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ร้านโชคชัยพาณิชย์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ให้กับน้องๆนักเรียนแผนกช่างยนต์ ชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 จำนวน 60 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จ.กรุงเทพมหานคร