ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ : เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 สถานที่ : ศูนย์โมบิลวันเซ็นเตอร์ แอล.พี.เซอร์วิส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ : จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ สหชัชวาลเซอร์วิส อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ : เสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 สถานที่ : ลานองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
วันที่ : พุธที่ 11 เมษายน 2561 สถานที่ : บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด กิจกรรมพิเศษ : รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
วันที่ : ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 สถานที่ : ร้านยนต์สัมพันธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ : เสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ เพชรเกษมฐิติพร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ : ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 สถานที่ : ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : คุณจักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม) หัวข้อ : "พูดจาภาษาอะไร"
วันที่ : ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : คุณจักรกฤต   โยมพยอม (ครูทอม) หัวข้อ : "พูดจาภาษาอะไร"
วันที่ : เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : คุณจักรกฤต   โยมพยอม (ครูทอม) หัวข้อ : "พูดจาภาษาอะไร"
วันที่ : เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ อมรชัยปิโตรเลียม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วันที่ : อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ ธนิศรปิโตรเลียม จ.ราชบุรี
Mobil Days วัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน วันที่ : เสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่วัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน
วันที่ : อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมพิเศษ : พนักงานบริษัทฯร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) พร้อมจับฉลากของขวัญปีใหม่
งานสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย "THE MASK TTLA" วันที่ : เสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 สถานที่ : อาคารชาญชัยอเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วันที่ : เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ตลาดธันยา ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม กิจกรรมพิเศษ : แจกทุนการศึกษา , แจกจักรยาน , เลี้ยงขนมแก่เด็กๆที่มาร่วมงาน
วันที่ 18 มีนาคม 2560 สถานที่ รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร อาจารย์มาศ  เคหาสน์ธรรม หัวข้อ เปิดบ้านรับทรัพย์
วันที่ 17 มีนาคม 2560 สถานที่ รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร อาจารยืมาศ  เคหาสน์ธรรม หัวข้อ เปิดบ้านรับทรัพย์
วันที่ : 22 มกราคม 2560 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมพิเศษ : พนักงานบริษัทฯ ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) พร้อมจับฉลากของขวัญปีใหม่
วันที่ : 14 มกราคม 2560 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด เป้นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ตลาดธันยา  ต.อ้อมใหญ่  อ.สามพราน  จ.นครปฐม กิจกรรมพิเศษ : แจกทุนการศึกษา , แจกจักรยาน , เลี้ยงขนมแก่เด็กๆที่มาร่วมงาน
วันที่ : 16 ธันวาคม 2559 สถานที่ : อาคารออดิทรอเรียม บริษัท สหวิริยา อินดัสตรี วิทยากร : อาจารย์สุรพล  ราษฎร์นุ้ย หัวข้อ : Machinery Lubrication for Maintenance 4.0
วันที่ : 24-25 กันยายน 2559 สถานที่ : รร.สปริงส์ฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี
วันที่ : 17 กันยายน 2559 สถานที่ : รร.ศรีอู่ทองแกรนด์ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี วิทยากร : อาจารย์ธนัช  ศรีบรรจง หัวข้อ : 7 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ
วันที่ : 18 กันยายน 2559 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล นครปฐม วิทยากร : อาจารย์จตุพล  ชมพูนิช หัวข้อ : ร้อยเรื่องบริการ  ร้อยล้านธุรกิจ
วันที่ : 10 กันยายน 2559 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล นครปฐม วิทยากร : อาจารย์ธนัช  ศรีบรรจง หัวข้อ : ร้อยเรื่องบริการ  ร้อยล้านธุรกิจ
วันที่ : 9 กันยายน 2559 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล นครปฐม วิทยากร : อาจารย์ธนัช  ศรีบรรจง หัวข้อ : 7 อุปนิสัย สู่ความสำเร็จ
วันที่ : 27-28 สิงหาคม 2559 สถานที่ : รร.สปริงส์ฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา  จ.เพชรบุรี
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 วิทยากร : อาจารย์ประคอง  ท้าวนอ สถานที่ : โรงแรม เดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ : 27 กรกฎาม 2559 วิทยากร : บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด สถานที่ : โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  จ.สุพรรณบุรี
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2559 วิทยากร : อาจารย์ประคอง ท้าวนอ สถานที่ : โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล  จ.นครปฐม
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2559 วิทยากร : อาจารย์ประคอง  ท้าวนอ สถานที่ : จุรีปันสุข รีสอร์ท  จ.สุพรรณบุรี
วันที่ : 23-24 มิถุนายน 2559 วิทยากร : คุณวินัย  เวชวิทยาขลัง สถานที่ : โรงแรม สปริงส์ฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี
วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ศูนย์โมบิล 1 เซ็นเตอร์ ศิริถาวรการยาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี  
วันที่ : 24 มีนาคม 2559 สถานที่ : สนามกอล์ฟสวนสามพราน จ.นครปฐม วิทยากร : รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสวิวัฒน์
วันที่ : 19 มีนาคม 2559 สถานที่ : โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม โชว์ตลก : คณะยาว ลูกหยี
วันที่ : 18 มีนาคม 2559 สถานที่ : โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : อาจารย์จตุพล  ชมพูนิช
วันที่ : 18 มีนาคม 2559 สถานที่ : โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : อาจารย์จตุพล   ชมพูนิช
วันที่ : 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สถานที่ : โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ : 17 มกราคม 2559 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมพิเศษ : พนักงานบริษัทฯ ร่วมรับประทานอาการกลางวัน (โต๊ะจีน) และร้องเพลงคาราโอเกะและจับฉลากของขวัญปีใหม่
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ "รับแล้วลุ้น!คุ้มทุกทางกับโมบิล"   บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 32 ท่าน ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ " รับแล้วลุ้น! คุ้มทุกทางกับโมบิล" ลุ้นเติมน้ำมันฟรี 1 ปี จากเอสโซ่ มูลค่า 40,000 บาท 3 รางวัล , โทรศัพท์ Samsung Galaxy Note5 มูลค่า 25,900 บาท 5 รางวัล , ทองคำมูลค่า 20,000 บาท 9 รางวัล , ทองคำมูลค่า…
วันที่ : 9 มกราคม 2559 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ตลาดธันยา ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  กิจกรรมพิเศษ : แจกทุนการศึกษา , แจกจักรยาน , เลี้ยงขนมแก่เด็กๆที่มาร่วมงาน
วันที่ : 11 ธันวาคม 2558 สถานที่ : บริษัท สหวิริยา อินดัสตรี จำกัด มหาชน จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ วิทยากร : อ.วินัย เวชวิทยาขลัง
วันที่ : 9 ธันวาคม 2558 สถานที่ : ร้านสหยนต์อะไหล่ จังหวัด : ราชบุรี
วันที่ : 9 ธันวาคม 2558 สถานที่ : ร้านสหยนต์อะไหล่ จังหวัด : ราชบุรี
วันที่ : 9 ธันวาคม 2558 สถานที่ : ร้านสหยนต์อะไหล่ จังหวัด : ราชบุรี
วันที่ : 8 ธันวาคม 2558 สถานที่ : โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัด : นครปฐม
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ : สมาคมไร่อ้อย เขต 7 จังหวัด : กาญจนบุรี