ข่าวสารและกิจกรรม

งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า (อู่) วันที่ : 16 มีนาคม 2562 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม การแสดง : โชว์ตลกละครใบ้และกายกรรม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า (กลุ่มฟลีท) วันที่ : 15 มีนาคม 2562 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม การแสดง : โชว์ตลกละครใบ้และกายกรรม
Mobil days ปิยะภัทร วันที่ : 7 มีนาคม 2562 กิจกรรม : จับฉลากคูปองชิงโชค
Mobil Days ไพศาลเจริญยนต์ วันที่ : 6 มีนาคม 2562 กิจกรรม : จับฉลากคูปองชิงรางวัล
งานทำบุญตลาดธันยา วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่ : ตลาดธันยา
กิจกรรมทำบุญบริษัทและเลี้ยงปีใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่ : บริษัทประภากรออยล์จำกัด
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2562 สถานที่ : ตลาดธันยา
งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก วันที่ 10 มกราคม 2562 สถานที่ : ลานองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ TMK จ.กาญจนบุรี 
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ : รร.รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี วิทยากร : คุณลักษณะ  มานิตขจรกิจ หัวข้อ : Reduce set up time
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ : ร้าน ส.แสงรุ่งเรืองอะไหล่ อ.สามพราน จ.นครปฐม กิจกรรม : จับคูปองชิงโชค
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ สหชัชวาลเซอร์วิส อ.สามพราน จ.นครปฐม กิจกรรม : จับฉลากคูปองชิงโชค
วันที่ : 20-21 ตุลาคม 2561 สถานที่ : รร.ธนัชธิชาบุรี เลค รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : คุณหนึ่งฤทัย  สุพฤกษ์ทวีชัย (ผู้จัดการฝ่ายตรวจประเมินระดับภูมิภาค บริษัท NSF) หัวข้อ : ความรู้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ สหเตลวาณิชย์ (บ้านแพ้ว)
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2018 วันที่ : 22 กันยายน 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า เดอซี จ.เพชรบุรี ทอล์คโชว์ : อ.พนม  ปีย์เจริญ
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2018 วันที่ : 15 กันยายน 2561 สถานที่ : รร.วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี ทอล์คโชว์ : อ.พนม  ปีย์เจริญ
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet Seminar 2018 วันที่ : 7 กันยายน 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม การแสดงโชว์ : คณะหลานหวังเต๊ะ
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า IW Seminar 2018 วันที่ : 8 กันยายน 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม การแสดงโชว์ : คณะหลานหวังเต๊ะ
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Retail Seminar 2018 วันที่ : 9 กันยายน 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม การแสดงโชว์ : คณะหลานหวังเต๊ะ
วันที่ : 23 สิงหาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนดื โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : คุณลักษณะ   มานิตขจรกิจ หัวข้อ : Why Why Analysis
วันที่ : 18-19 สิงหาคม 2561 สถานที่ : รร.ธนัชธิชาบุรี เลค รีสอร์ท อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
วันที่ : 11 สิงหาคม 2561 สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเอสโซ๋ สหเตลวาณิชย์ 1994 จ.สมุทรสาคร
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : ร้านวิชัยอะไหล่ยนต์ จ.เพชรบุรี
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า เดอซี จ.เพชรบุรี วิทยากร : อ.ประคอง   ท้าวนอ
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : รร.สองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี วิทยากร : อ.ประคอง   ท้าวนอ
วันที่ : 14-15 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : รร.เดอะรีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : ประคอง   ท้าวนอ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเอสโซ่แจสมินออยล์ จ.กรุงเทพฯ
วันที่ : อังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 สถานที่ : ร้านดำเนินอะไหล่ยนต์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วันที่ : 21-22 มิถุนายน 2561 สถานที่ : รร.สปริงส์ฟิลด์ กอล์ฟ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี วิทยากร : ผศ.ดร.พีระวัฒน์   นันทวราวงศ์ และ รศ.ดร.สมภพ   ตลับแก้ว  
วันที่ : ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 สถานที่ : บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิทยากร : อาจารย์ลักษณะ   มานิตขจรกิจ หัวข้อ : Total Productive Maintenance (TPM)
วันที่ : เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 สถานที่ : ศูนย์โมบิลวันเซ็นเตอร์ ปั๊มเอสโซ่ เลี่ยมทองบริการ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
วันที่ : เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 สถานที่ : ศูนย์โมบิลวันเซ็นเตอร์ แอล.พี.เซอร์วิส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ : จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ สหชัชวาลเซอร์วิส อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ : เสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 สถานที่ : ลานองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
วันที่ : พุธที่ 11 เมษายน 2561 สถานที่ : บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด กิจกรรมพิเศษ : รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
วันที่ : ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 สถานที่ : ร้านยนต์สัมพันธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ : เสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ เพชรเกษมฐิติพร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ : ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 สถานที่ : ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : คุณจักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม) หัวข้อ : "พูดจาภาษาอะไร"
วันที่ : ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : คุณจักรกฤต   โยมพยอม (ครูทอม) หัวข้อ : "พูดจาภาษาอะไร"
วันที่ : เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : คุณจักรกฤต   โยมพยอม (ครูทอม) หัวข้อ : "พูดจาภาษาอะไร"
วันที่ : เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ อมรชัยปิโตรเลียม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วันที่ : อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ ธนิศรปิโตรเลียม จ.ราชบุรี
Mobil Days วัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน วันที่ : เสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่วัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน
วันที่ : อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมพิเศษ : พนักงานบริษัทฯร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) พร้อมจับฉลากของขวัญปีใหม่
งานสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย "THE MASK TTLA" วันที่ : เสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 สถานที่ : อาคารชาญชัยอเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วันที่ : เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ตลาดธันยา ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม กิจกรรมพิเศษ : แจกทุนการศึกษา , แจกจักรยาน , เลี้ยงขนมแก่เด็กๆที่มาร่วมงาน