ข่าวสารและกิจกรรม

Mobil 1 Center ศิริรัตน์ยนตรการ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับรางวัล
SSI Seminar 2019 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สถานที่ รร.บ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิทยากร ศ.ดร สุรพล  ราษฎร์นุ้ย
Mobil Express รัฐนันท์ออยล์ วันที่ 17 สิงหาคม 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับรางวัล
SHC Seminar (สมุทรสาคร) วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 วิทยากร ผศ.ดร.พีระวัฒน์  นันทวราวงศ์
Mobil 1 Center เพชรเกษมวัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับรางวัล
ร้านยนต์ชัยอะไหล่ยนต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับของรางวัล
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 รร.สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา กิจกรรม ปาร์ตี้ In the Jungle / สร้างฝายมีชีวิต
Mobil 1 Center ศิรดาออยล์ จ.กาญจนบุรี วันที่ 14 มิถุนายน 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับรางวัล
ร้านดำเนินอะไหล่ยนต์ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับของรางวัล
ร้าน นิวสตาร์อะไหล่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับรางวัล
ปั๊มเอสโซ่ อมรชัยปิโตรเลียม วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับรางวัล
SCG Seminar 2019 สถานที่ รร.สปริงส์ฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี วันที่ 25-26 เมษายน 2562 วิทยากร ศ.ดร.สุรพล  ราษฎร์นุ้ย
บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด วันที่ 11 เมษายน 2562 กิจกรรม รดน้ำดำหัวพร้อมฟังโอวาท
ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์ จ.นครปฐม วันที่ 9 เมษายน 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับรางวัล
Grand Oppening วัฒนาธุรกิจพลังงาน วันที่ : 5 เมษายน 2562 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ กิจกรรม : จับฉลากคูปองชิงโชค
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า (อู่) วันที่ : 16 มีนาคม 2562 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม การแสดง : โชว์ตลกละครใบ้และกายกรรม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า (กลุ่มฟลีท) วันที่ : 15 มีนาคม 2562 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม การแสดง : โชว์ตลกละครใบ้และกายกรรม
Mobil days ปิยะภัทร วันที่ : 7 มีนาคม 2562 กิจกรรม : จับฉลากคูปองชิงโชค
Mobil Days ไพศาลเจริญยนต์ วันที่ : 6 มีนาคม 2562 กิจกรรม : จับฉลากคูปองชิงรางวัล
งานทำบุญตลาดธันยา วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่ : ตลาดธันยา
กิจกรรมทำบุญบริษัทและเลี้ยงปีใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่ : บริษัทประภากรออยล์จำกัด
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2562 สถานที่ : ตลาดธันยา
งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก วันที่ 10 มกราคม 2562 สถานที่ : ลานองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ TMK จ.กาญจนบุรี 
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ : รร.รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี วิทยากร : คุณลักษณะ  มานิตขจรกิจ หัวข้อ : Reduce set up time
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ : ร้าน ส.แสงรุ่งเรืองอะไหล่ อ.สามพราน จ.นครปฐม กิจกรรม : จับคูปองชิงโชค
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ สหชัชวาลเซอร์วิส อ.สามพราน จ.นครปฐม กิจกรรม : จับฉลากคูปองชิงโชค
วันที่ : 20-21 ตุลาคม 2561 สถานที่ : รร.ธนัชธิชาบุรี เลค รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : คุณหนึ่งฤทัย  สุพฤกษ์ทวีชัย (ผู้จัดการฝ่ายตรวจประเมินระดับภูมิภาค บริษัท NSF) หัวข้อ : ความรู้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ สหเตลวาณิชย์ (บ้านแพ้ว)
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2018 วันที่ : 22 กันยายน 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า เดอซี จ.เพชรบุรี ทอล์คโชว์ : อ.พนม  ปีย์เจริญ
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2018 วันที่ : 15 กันยายน 2561 สถานที่ : รร.วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี ทอล์คโชว์ : อ.พนม  ปีย์เจริญ
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet Seminar 2018 วันที่ : 7 กันยายน 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม การแสดงโชว์ : คณะหลานหวังเต๊ะ
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า IW Seminar 2018 วันที่ : 8 กันยายน 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม การแสดงโชว์ : คณะหลานหวังเต๊ะ
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Retail Seminar 2018 วันที่ : 9 กันยายน 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม การแสดงโชว์ : คณะหลานหวังเต๊ะ
วันที่ : 23 สิงหาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนดื โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : คุณลักษณะ   มานิตขจรกิจ หัวข้อ : Why Why Analysis
วันที่ : 18-19 สิงหาคม 2561 สถานที่ : รร.ธนัชธิชาบุรี เลค รีสอร์ท อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
วันที่ : 11 สิงหาคม 2561 สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเอสโซ๋ สหเตลวาณิชย์ 1994 จ.สมุทรสาคร
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : ร้านวิชัยอะไหล่ยนต์ จ.เพชรบุรี
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า เดอซี จ.เพชรบุรี วิทยากร : อ.ประคอง   ท้าวนอ
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : รร.สองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี วิทยากร : อ.ประคอง   ท้าวนอ
วันที่ : 14-15 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : รร.เดอะรีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม วิทยากร : ประคอง   ท้าวนอ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : ปั๊มน้ำมันเอสโซ่แจสมินออยล์ จ.กรุงเทพฯ
วันที่ : อังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 สถานที่ : ร้านดำเนินอะไหล่ยนต์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วันที่ : 21-22 มิถุนายน 2561 สถานที่ : รร.สปริงส์ฟิลด์ กอล์ฟ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี วิทยากร : ผศ.ดร.พีระวัฒน์   นันทวราวงศ์ และ รศ.ดร.สมภพ   ตลับแก้ว  
วันที่ : ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 สถานที่ : บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิทยากร : อาจารย์ลักษณะ   มานิตขจรกิจ หัวข้อ : Total Productive Maintenance (TPM)
วันที่ : เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 สถานที่ : ศูนย์โมบิลวันเซ็นเตอร์ ปั๊มเอสโซ่ เลี่ยมทองบริการ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี