Mobil Days สหชัชวาลเซอร์วิส

วันที่ : 9พฤษภาคม 2563

สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ สหชัชวาลเซอร์วิส

กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และจับฉลากคูปองลุ้นรับรางวัล