งานทำบุญบริษัท

ทำบุญบริษัทประภากรออยล์ จำกัด และ กินเลี้ยงปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2563

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร กินเลี้ยง และจับฉลากของรางวัล