งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2019 (สุพรรณบุรี)

งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2019 (สุพรรณบุรี)

วันที่ 21 กันยายน 2562

ณ ร้านอาหารฟาร์มกำนันโอ่ง

โชว์กายกรรมฟิลิปินส์+ตลกหน้าขาว