งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2019

งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2019

วันที่ 21 กันยายน 2562

ณ ฟาร์มกำนันโอ่ง จ.สุพรรณบุรี

โชว์กายกรรมฟิลิปปินส์+ตลกหน้าขาว