งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก Featured

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธ

กับทางสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ณ สนามไดร์ฟกลอฟ โรงแรมเวล จ.นครปฐม