อบรมความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น Featured

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่นให้กับน้องๆนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน ชะ้น ปวช.2 และ ปวช.3

จำนวน 60 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จ.กรุงเทพมหานคร