อบรมความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น Featured

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น

ให้กับน้องๆนักเรียนแผนกช่างยนต์และช่างกลโรงงาน ชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 จำนวน 120 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จ.กรุงเทพมหานคร