qrcode

Your Lubricants Solution

Menu
ประวัติบริษัท

บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น มามากกว่า 30 ปี

เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 ถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเอสโซ่ และโมบิลอย่างเป็นทางการตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2545 จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)  โดยบริษัทฯมุ่งมั่นและเน้นย้ำด้านการดำเนินงานที่ให้ความใส่ใจในการบริการลูกค้า  ภายใต้น้ำมันหล่อลื่น โมบิล เป็นหลักสำคัญ

ความเป็นมาบริษัท

2560

ISO certificate All picture resized  
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

  จากสถาบันรับรอง  TUV SUD Asia Pacific

   

2556

 • ขยายความจุคลังสินค้า จาก 3,500 บาร์เรลเป็น 4,100 บาร์เรล
 • ได้รับรางวัล Circle of Excellence ประจำปี 2012-2013 กลุ่ม B หัวข้อ Grease Thunder

2554

 • ได้รับรางวัล Circle of Excellence ประจำปี 2011 กลุ่ม B หัวข้อ SHC Thunder

2553

 • ได้รับรางวัล Circle of Excellence ประจำปี 2010 กลุ่ม B หัวข้อ Mobil 1 LCC

2552

 • ได้รับรางวัล Circle of Excellence ประจำปี 2009 กลุ่ม B หัวข้อ Power Quest

 

2551

 • จดทะเบียน เป็น บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 200,000 บาท เป็น  4,500,000 บาท

 

 • ได้รับรางวัล Circle of Excellence ประจำปี 2008 กลุ่ม A

2549

 • เปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัว เป็นธุรกิจระดับมืออาชีพ และสร้างคลังเก็บสินค้าแห่งที่ 2   รองรับน้ำมันหล่อลื่นได้ 1,900 บาร์เรล

2546

 • ขยายสู่ออฟฟิสแห่งใหม่

 • สร้างคลังสินค้าแห่งที่ 1 รองรับน้ำมันหล่อลื่นได้ 1,600 บาร์เรล

2545

 • ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545

2535

 • ลงทุนขยายที่ดิน สร้างพื้นที่เก็บสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น

2527

2527

 • เริ่มธุระกิจร้านขายปลีกน้ำมันหล่อลื่น โดยคุณพิภัช และคุณธันยา อึ้งประภากร จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภากรออยล์ ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นผู้นำในด้านการนำเสนอบริการที่ดีเยี่ยม และส่งมอบคุณประโยชน์แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่าง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 

พันธกิจ
 • ปรับปรุงองค์กรจากระบบครอบครัว สู่องค์กรมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • สร้างและพัฒนาวิศวกรน้ำมันหล่อลื่น(DLE) เพื่อให้ความรู้ทางเทคนิคและบริการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหล่อลื่นให้ลูกค้า
 • ฝึกอบรมพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น(DSR) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของโมบิล และสามารถนำส่งคุณค่าและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของโมบิล เพื่อสร้างความแตกต่าง
 • เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงสุดในด้านการบริการ, การขนส่ง, การกระจายสินค้าในหมู่ดิสทริบิวเตอร์ด้วยกันในประเทศ
 • สร้างทีมฝึกอบรม เพื่อสามารถนำโปรแกรมการตลาดและ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของโมบิล ไปสู่ลูกค้าโดยการ สัมมนา, ธันเดอร์ โปรแกรม และ คลีนิค โปรแกรม
 • ค้นหาและพัฒนาลูกค้าให้เป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีในตราสินค้าโมบิล และสร้างให้ลูกค้านึกถึงตราสินค้าโมบิลเป็นอันดับแรกเมื่อนึกถึงน้ำมันหล่อลื่น
ค่านิยม

บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความสุขของพนักงาน และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมีค่านิยม ดังนี้

 • ความซื่อสัตย์
 • มุ่งเน้นความโปร่งใส
 • ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
 • มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงาน
 • รักษาสิ่งแวดล้อม
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 • มีความสุขในการทำงาน

 

รางวัลแห่งความสำเร็จ

2562

 

Circle of Excellence Award 2017-2018
 • ได้รับรางวัล Distributor Excellence Award IL Program Execution
   

2560

 91 ISO9001 rgb 180

ISO 9001 : 2015

 

• ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
   ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรอง
   TUV SUD Asia Pacific เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
• ใบรับรองเลขที่ TUV100 11 3707
 159339  

2559

   
   

2558

   
   

2557

   
   

2556

Circle of Excellence Award 2012-2013
 • ได้รับรางวัล กลุ่ม B หัวข้อ Grease Thunder

DSC06958
 • ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2557

2555

 

2012 POP Excellent Award
 • บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรม 2012 POP Excellent Award

 

เฮยรบรางวล POP Award 26-04-56
 • คุณพิภัช อึ้งประภากร (ผู้บริหาร) ได้รับมอบรางวัล โดย คุณเป็ง-อัน แยบ (ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

2554

circle-of-excellence-2012
Circle of Excellence Award 2011
 • ได้รับรางวัล กลุ่ม B หัวข้อ SHC Thunder

 

IMG 1056
 • ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศ กัมพูชา ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2555

2553

Circle of Excellence Award 2010
 • ได้รับรางวัล กลุ่ม B หัวข้อ Mobil 1 LCC

 

3-D 6
 • ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัลที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2554

2552

 

Circle of Excellence Award 2009
 • ได้รับรางวัล กลุ่ม Bหัวข้อ Power Quest
DSC01536
 • ผู้บริหาร ฯ ได้เดินทางไปรับรางวัล ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553
Ultimate Performances
 • ได้รับรางวัล Ultimate Performance towards the growth of Mobil 1 sales  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

2551

Circle of Excellence Award 2008
 • ได้รับรางวัล กลุ่ม A

 

301
 • ผู้บริหาร ได้เดินทางไปรับรางวัล เมื่อวันที่ 16-19 เมษายน 2552 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีมผู้บริหาร
คุณพิภัช อึ้งประภากร คุณธันยา อึ้งประภากร คุณนพรุจ อึ้งประภากร

คุณพิภัช อึ้งประภากร

กรรมการผู้จัดการ

คุณธันยา อึ้งประภากร

กรรมการผู้จัดการ

คุณนพรุจ อึ้งประภากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ