qrcode

Your Lubricants Solution

Menu

บริการ

บริการ
การให้ข้อมูลทางเทคนิค
ทางบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ตอบข้อสงสัยหรือคำถามต่างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เหมาะสม   สามารถติดต่อเรา โดย ทางโทรศัพท์ 02-4203601-2, 02-8114106…
การขนส่งสินค้า
บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดการบริหารการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพและรวดเร็ว (ภายใน 24 ชั่วโมง) และบริการขนส่งสินค้าด่วน  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ…
การจัดเก็บสินค้า
ทางบริษัทฯ มีคลังสินค้าที่สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งสำหรับส่วนรถยนต์และส่วนอุตสาหกรรม การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บสินค้าของ ExxonMobil (DPIM) นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีบริการจัดเก็บสินค้าให้ลูกค้าได้…
การอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น
การอบรมธันเดอร์โปรแกรม (Thunder Program) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ฟลีท คลินิก (Fleet…
การวิเคราะห์สภาพน้ำมันหล่อลื่น
การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่หน้างาน  (On Site Test Kit) เป็นการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น ณ สถานประกอบการของลูกค้า โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัดน้ำมันหล่อลื่นเบื้องต้น (On…
การจัดทำรายงานสรุปคุณประโยชน์
เป็นการจัดทำรายงานเพื่อสรุปถึงประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิล  และสามารถช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดทั้งปีได้