2556


ขยายความจุคลังสินค้า จาก 3,500 บาร์เรลเป็น 4,100 บาร์เรล

ได้รับรางวัล Circle of Excellence ประจำปี 2012-2013 กลุ่ม B หัวข้อ Grease Thunder

2554


ได้รับรางวัล Circle of Excellence ประจำปี 2011 กลุ่ม B หัวข้อ SHC Thunder

2553


ได้รับรางวัล Circle of Excellence ประจำปี 2010 กลุ่ม B หัวข้อ Mobil 1 LCC

2552


ได้รับรางวัล Circle of Excellence ประจำปี 2009 กลุ่ม B หัวข้อ Power Quest

Corporate Governance Award, Bangkok Bank

2551


ได้รับรางวัล Circle of Excellence ประจำปี 2008 กลุ่ม A

จดทะเบียน เป็น บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 200,000 บาท เป็น 4,500,000 บาท

2549


เปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัว เป็นธุรกิจระดับมืออาชีพ

สร้างคลังเก็บสินค้าแห่งที่ 2 รองรับน้ำมันหล่อลื่นได้ 1,900 บาร์เรล

2546


ขยายสู่สำนักงานแห่งใหม่

สร้างคลังสินค้าแห่งที่ 1 รองรับน้ำมันหล่อลื่นได้ 1,600 บาร์เรล

2545


ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545

2535


ลงทุนขยายที่ดิน สร้างพื้นที่เก็บสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น

2527


เริ่มธุระกิจร้านขายปลีกน้ำมันหล่อลื่น โดยคุณพิภัช และคุณธันยา อึ้งประภากร จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภากรออยล์ ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท