น้ำมันถ่ายเทความร้อน

Mobiltherm 600 Series

น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงที่ตั้งใจสำหรับการใช้งานที่ติดตั้งระบบให้ความร้อนทางอ้อมแบบปิด น้ำมันประเภทนี้แนะนำสำหรับการใช้งานในระบบให้ความร้อนและทำควา...

อ่านเพิ่มเติม...