ระบบเกียร์และเฟืองท้าย

โมบิล เดลแวค Synthetic Gear Oil 75W-90

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 เป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สำหรับระบบส่งกำลัง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดอายุการใช้งานและระยะเวลาการรับประกันสูงสุด ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออ...

อ่านเพิ่มเติม...

โมบิลลู้บ HD 85W-140

Mobilube HD 85W-140 เป็นน้ำมันเกียร์สมรรถนะสูง สำหรับงานหนักที่ได้รับการผสมสูตรจากน้ำมันพื้น ฐานสมรรถนะสูงและระบบสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้รับการปรุงแต่งเพื่อ...

อ่านเพิ่มเติม...

โมบิลลู้บ HD 80W-90

Mobilube HD 80W-90 เป็นน้ำมันเกียร์สมรรถนะสูง สำหรับงานหนักที่ได้รับการผสมสูตรจากน้ำมันพื้น ฐานสมรรถนะสูงและระบบสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้รับการปรุงแต่งเพื่อก...

อ่านเพิ่มเติม...

โมบิลลู้บ GX 80W-90

Mobilube GX 80W-90 เป็นน้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักที่ให้สมรรถนะสูงผสมสูตรมาด้วยน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและระบบสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง  น้ำมันหล่อลื่นประเภทนี้ได้รับการรังสรรค์ทางวิศวกร...

อ่านเพิ่มเติม...

โมบิลลู้บ GX 140

Mobilube GX 140 เป็นน้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักที่ให้สมรรถนะสูงผสมสูตรมาด้วยน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและระบบสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง  น้ำมันหล่อลื่นประเภทนี้ได้รับการรังสรรค์ทางวิศวกรรมส...

อ่านเพิ่มเติม...

Mobilube™ LS 85W-90

Mobilube™ LS 85W-90 is an extra high performance, automotive gear lubricant formulated from select base oils and an advanced additive system specifically for limited-slip differe...

อ่านเพิ่มเติม...