น้ำมันระบบเกียร์อัตโนมัติและระบบพวงมาลัยพาวเวอร์

โมบิล ATF™ 3324

Mobil ATF™ 3324 เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงที่ผ่านค่าควบคุมของผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในชุดเกียร์อัตโนมัติที่มีระบบป้องกันเกียร์ลื่น (slip-controlled lock-up) บางประเภท   ลักษณ...

อ่านเพิ่มเติม...

โมบิล™ Dexron-VI ATF

Mobil DEXRON-VI ATF เป็นน้ำมันสูตรสังเคราะห์สมรรถนะสูงที่ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดที่เข้มงวดของข้อกำหนด DEXRON-VI ของ GM และให้การปกป้องภายใต้การรับประกันสำหรับยานยนต์ GM รุ่นตั้ง...

อ่านเพิ่มเติม...

โมบิล ATF™ 220

Mobil ATF 220 เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับเกียร์ระบบอัตโนมัติในยานยนต์รุ่นเก่าที่ระบุให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะระดับ Dexron IID. นอกจากนี้ยังใช้เป็นน้ำมันไฮดรอลิกในการใช้ง...

อ่านเพิ่มเติม...

โมบิล ATF™ 3309

Mobil ATF™ 3309 เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงที่ผ่านค่าควบคุมของผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในชุดเกียร์อัตโนมัติที่มีระบบป้องกันเกียร์ลื่น (slip-controlled lock-up) บางประเภท   ลักษณ...

อ่านเพิ่มเติม...

โมบิล มัลติเพอร์โพส ATF

โมบิล มัลติเพอร์โพส เอทีเอฟ น้ำมันเกียร์อัตโนมัติสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาสำหรับรถทางอเมริกาเหนือ โมบิล มัลติเพอร์โพส เอทีเอฟจะให้สมรรถนะการปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นในทุกสภาพอากาศ และปก...

อ่านเพิ่มเติม...