บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดการบริหารการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพและรวดเร็ว (ภายใน 24 ชั่วโมง) และบริการขนส่งสินค้าด่วน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ และกิจการของลูกค้าทุกท่าน