งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก

งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ : สนามไดร์ฟกอล์ฟ ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

กิจกรรม : แนะนำผลิตภัณฑ์ แจกของรางวัล เสนอราคาโปรโมชั่น