ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ร้านทองไพฑูรย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ร้านเปโตรอะไหล่ยนต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ร้านตั้งคุ้งเซ้งอะไหล่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ร้าน จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม สปริงส์ฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี
วันที่ 24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม
วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ร้าน ส.สัฒฤทธิ์ยนต์ ต.คลองโยง .พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ร้าน เอสทู ออโต้พาร์ท ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธ กับทางสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ณ สนามไดร์ฟกลอฟ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่นให้กับน้องๆนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน ชะ้น ปวช.2 และ ปวช.3 จำนวน 60 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จ.กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ให้กับน้องๆนักเรียนแผนกช่างยนต์และช่างกลโรงงาน ชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 จำนวน 120 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน จ.กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมให้ความรู้เรื่อง "การบริหารจัดการระบบไฮดรอลิคแบบมืออาชีพ" ให้กับ บริษัท สหวิริยา อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ โรงแรม บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ร้านโชคชัยพาณิชย์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ให้กับน้องๆนักเรียนแผนกช่างยนต์ ชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 จำนวน 60 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จ.กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ร้าน ส.แสงรุ่งเรือง จ.นครปฐม
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ร้านบางเลนอะไหล่ อ.บางเลน จ.นครปฐม
วานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2023 ณ โรงแรม ศรีอู่ทอง แกรนด์ โฮเทล จ.สุพรรณบุรีวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ร้าน ดำเนินอะไหล่ยนต์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ร้าน วิริยะอะไหล่ อ.เมือง จ.นครปฐม
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ร้านสหยนต์อะไหล่ (ดำเนิน) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ให้กับน้องๆนักเรียนชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 จำนวน 60 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม ณ ร้าน ส.เพชรสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม ณ ร้าน ส.สยามยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ร้าน จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ให้กับน้องๆนักเรียน ชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ร้านยนต์สัมพันธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ร้านยนตร์ชัยอะไหล่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
อบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ณ วิทยาลัยบางแก้วฟ้า จ. นครปฐม วันที่ 7 มิถุนายน 2566
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ร้านองอาจอะไหล่ยนต์ จ.นครปฐม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ร้านสยามออยล์ จ.สมุทรสาคร
อบรมความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จ.นครปฐม วันที่ 27 มีนาคม 2566
Mobil Roadshow "โชคพาณิชย์ชาญชัย" วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "กม.5 อะไหล่ยนต์" วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "ส.แสงรุ่งเรืองอะไหล่" วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "บางเลนอะไหล่" วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "ดำเนินอะไหล่ยนต์" วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
Mobil Roadshow "ดำเนินอะไหล่ยนต์" วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
งานอบรมสัมมนา "Hydraulic Seminar 2023" วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า "Retail Seminar 2023" วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า "IW Seminar 2023" วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า "Fleet Seminar 2023" วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ส.2566 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี แกรนด์ โอเทล จังหวัดนครปฐม
Mobil Day สหภัณฑ์อะไหล่ วันที่ 9 มีนาคม 2566 กิจกรรมจับฉลากรับของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า
โมบิล โรดโชว์ "วิริยะอะไหล่" วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ "ร้านวิริยะอะไหล่"
โมบิล โรดโชว์ "ตั้งง่วนฮง" วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ร้านตั้งง่วนฮง
สัมมนา สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม