Your Lubricants Solution

Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น มามากกว่า 30 ปี

 

บริษัทฯมุ่งมั่นและเน้นย้ำด้านการดำเนินงานที่ให้ความใส่ใจในการบริการลูกค้า รวมไปถึงการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขายในด้านน้ำมันหล่อลื่น โดยยึดมั่นในปรัชญาการขายแบบสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ และนำเสนอคุณประโยชน์ให้กับลูกค้า ภายใต้น้ำมันหล่อลื่น โมบิล เป็นหลักสำคัญ