โปรโมชั่นพิเศษ


 เลือกโมบิล วันนี้รับฟรีทันที ชุดเครื่องมือฉุกเฉิน พร้อมกระเป๋าสะท้อนแสงอย่างดี หรือเสื้อคอกลมสปอร์ตสุดเท่

   
รางวัลแห่งความสำเร็จ
      2011 CIRCLE OF 
        EXCELLENCE





   ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website ประภากรออยล์
   
    ประวัติบริษัท
   
           ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น มามากกว่า 28 ปี เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 ถึง ปัจจุบันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเอสโซ่ และโมบิลอย่างเป็นทางการตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นฉบับลงวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2545 จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) โดยมุ่งมั่น และเน้นย้ำด้านการดำเนินงานที่ให้ความใส่ใจในการบริการ ลูกค้ารวมไปถึงการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขายในด้านน้ำมันหล่อลื่น โดยยึดมั่นในปรัชญาการขายแบบสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ และนำเสนอคุณประโยชน์ให้กับทางลูกค้า  ภายใต้น้ำมันหล่อลื่น เอสโซ่ โมบิล เป็นหลักสำคัญ

          กลุ่มธุรกิจที่ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
* ธุรกิจพลังงานทดแทน อาทิ เช่น Bio gas
* ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
* ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
* ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ
* ธุรกิจโรงไฟฟ้า
* ธุรกิจ การเดินรถ,ขนส่ง,ก่อสร้าง
* ธุรกิจ อู่ และศูนย์บริการมาตรฐาน
           นอกเหนือจากธุรกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางบริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ยังมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่น เพื่อรองรับในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องยนต์ และเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และทำงานร่วมกับคุณได้อย่างยั่งยืน
 
     
 
    รางวัลแห่งความสำเร็จ  
 

    หลังจากที่ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า โมบิล (ตัวแทนจำหน่าย   อย่างเป็นทางการ)  มากว่า 26 ปี บริษัทประภากรออยล์ จำกัด ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้รับรางวัลต่าง ๆทั้งระดับประเทศ และระดับเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้บริหาร และเหล่าเจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ทุกคน
 
     
   
  2008 CIRCLE OF EXCELLENCE 2009 CIRCLE OF EXCELLENCE 2010 CIRCLE OF EXCELLENCE  
     :: ได้รับรางวัลจาก ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.      :: ปี 2553 ได้รับรางวัล 2009 CIRCLE OF EXCELLENCE       :: ไปรับรางวัลที่ กรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2554  
  more >> more >> more >>  
 
   
     2011 CIRCLE OF 
                EXCELLENCE
   
   ::  รางวัลวัฎจักร แห่งความ
  เป็นเลิศ CoE
   
                     more >>
   
 
        
 
    บริการของเรา
 
       
 
 
การขนส่งสินค้า การวิเคราะห์สภาพน้ำมัน
หล่อลื่น
IW(Independent Workshop)  
    บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดการบริหารการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ - สภาพโดยทั่วไปของน้ำมัน(Appearance)
- ความหนืดที่ 40 องศาเซลเซียส (Viacosity @ 40 C)
      เป็นกิจกรรมที่ทาง บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด จัำดขึ้นสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นสำหรับผู้ประกอบ.......  
more >> more >> more >>  
 
 
    กิจกรรมการอบรมภายในองค์กร
 
      
 
        เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด จึงได้จัดทำการอบรม สัมมนา โดยมีทั้่งการอบรม สัมมนาภายในเป็นประจำอีกทั้งมีการเชิญวิทยากรผู้เชียวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยว องค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามา เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ อยู่เป็นประจำ   
   more >>  
 

  
 
 
   

     

จัดงานสัมมนา Mobil SHC






ระบบการจัดส่งสินค้าบริษัท
   





   






   


Current Pageid = 1