qrcode

Your Lubricants Solution

Menu

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา
วิศวกรน้ำมันหล่อลื่น
( Lubes Engineer )   รายละเอียดของงาน รับผิดชอบสนับสนุนฝ่ายขาย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้แก่ลูกค้าและฝ่ายขาย วางแผนการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าและบุคลากรฝ่ายขาย มีความสามารถด้านการเป็นวิทยากร   สถานที่ปฎิบัติงาน จังหวัด อ้อมใหญ่ นครปฐม อัตรา เงินเดือน 1…
เจ้าหน้าที่ขายน้ำมันหล่อลื่น
(Automotive and Industrial Sales Representative)   รายละเอียดของงาน รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ต้องสามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดได้   สถานที่ปฎิบัติงาน จังหวัด อ้อมใหญ่ นครปฐม อัตรา เงินเดือน 1…