ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ขายน้ำมันหล่อลื่น

(Automotive and Industrial Sales Representative) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ต้องสามารถออกไปทำงานต่างจั...

วิศวกรน้ำมันหล่อลื่น

( Lubes Engineer ) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบสนับสนุนฝ่ายขาย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้แก่ลูกค้าและฝ่ายขาย วางแผนการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ดำเนินการจัดฝึกอบรม...