Your Lubricants Solution

Menu

น้ำมันหล่อลื่น สำหรับงานแปรรูปโลหะ

Mobilmet Series
Mobilmet Series น้ำมันแปรรูปโลหะที่ถูกพัฒนามาเพื่อมอบสมรรถนะสูงสำหรับงานอเนกประสงค์ เป็นผลิตภัณฑ์สูตรน้ำมันพื้นฐานคุณภาพเกรดสูง ออกแบบเพื่อให้ใช้กับเครื่องจักรได้หลากหลาย มีส่วนผสมสาเพิ่มคุณภาพที่เลือกสรรมาโดยเฉพาะ เพื่อสมรรถนะที่ดีของเครื่องจักรในงานแปรรูปเหล็กและโลหะอื่น  
Mobilcut Series
Mobilcut Series น้ำมันแปรรูปโลหะพัฒนาขึ้นเพื่อให้มอบสมรรถนะสูงสำหรับงานอเนกประสงค์ มีคุณสมบัติละลายได้ดี ถูกออกแบบมาให้ใช้กับน้ำมันคุณภาพต่างๆ รวมทั้งใช้กับเครื่องจักรได้หลากหลายที่ใช้ในงานแปรรูปเหล็กและโลหะชนิดต่างๆ