Your Lubricants Solution

Menu

น้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องยนต์แก๊ส

โมบิล Pegasus™ 605
Mobil Pegasus 605 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์แก็สชนิดมีเถ้าผสม 0.5% และมีความเป็นด่างสำรองพิเศษ เพื่อหักล้างผลลบจากสิ่งที่เป็นกรดในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์   ลักษณะเด่น ค่าความเป็นด่างและค่าความเป็นด่างสำรองที่เหมาะสมที่สุด…
โมบิล Pegasus™ 610
Mobil Pegasus 610 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์แก็สชนิดมีเถ้าผสม 1.0%  ค่าความเป็นด่างสูง และค่าความเป็นด่างสำรองพิเศษ เพื่อหักล้างผลลบจากสิ่งที่กัดกร่อนในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์   ลักษณะเด่น…
โมบิล Pegasus 805
Mobil Pegasus 805 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์แก็สสมรรถนะสูงพิเศษ ผลิตขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการที่เข้มงวดของเครื่องยนต์ 4 จังหวะที่ให้กำลังสูง ทั้งยังถูกออแบบมาเพื่อช่วยลดไอเสีย เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเชื้อเพลิง เครื่องยนต์เหล่านี้โดยทั่วไปทำงานภายใต้สภาวะการรับน้ำหนักและอุณหภูมิสูง…