Your Lubricants Solution

Menu

สารหล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

โมบิล SHC Cibus Series
เพื่อคุณภาพอาหารและอัตราผลผลิตที่สูงขึ้นในเวลาเดียวกัน ขับเคลือนอัตราผลผลิตในระดับสูงสุดด้วย Mobil SHC Cibus Series ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงชนิดใหม่สำหรับเครื่องจักรผลิตอาหารซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน NSF HI กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ไร้สีที่ครบทุกความต้องการนี้ได้รับออกแบบเพื่อให้มีความสุดยอดทั้งในแง่การรับประกันคุณภาพอาหาร…