Your Lubricants Solution

Menu

น้ำมันหล่อเย็น

โมบิล คูลแล้นท์ น้ำมันหล่อเย็นที่ให้สมรรถนะสูง เพื่อป้องกันการแข็งตัวและการร้อนจัดของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โมบิล คูลแล้นท์
คูลแล้นท์ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบเพื่อให้มีคุณสมบัติในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิ-36°เซลเซียสในระหว่างสถานภาพในช่วงหน้าหนาว เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ที่มีการผสมล่วงหน้าของโมบิลแอนติฟรีซ 50% และน้ำ 50%